Rubrika: Nezařazené

Created with Sketch.

Konference Data a životní prostředí 3

Spustili jsme registraci na konferenci Data a životní prostředí 3, která se uskuteční 11. 11. 2022 od 9,30 – 14,30 hod. v Plzni na půdě Západočeské univerzity. Konference je pořádána s podporou Fakulty Aplikovaných Věd ZČU. Na konferenci se tentokrát budeme věnovat tématům datových sad s vysokou socio-ekonomickou hodnotou (tzv. high-value datasets), datům o životním …

Seminář NERP 6

Zdravíme opět po prázdninách a zveme Vás na další Seminář NERP 6. Uskuteční se 11.10.2022, od 9,30 – 11,30hod, a to opět vzdáleně, tj. v prostředí MS Teams. Těšit se můžete na workshop vizualizace otevřených dat z excelu a další témata, která připravujeme: Informace a výstupy pilotního ověření Mezinárodní reporting dat o životním prostředí Co se děje v životním prostředí Jste srdečně …

Ukrajina

Záznam semináře Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

Od konce února jsou Ukrajina a její obyvatelé vystaveni ruské válečné agresi. Dopady válečných aktivit na životy a živobytí ukrajinského národa mají samozřejmě větší váhu než úvahy o environmentálních dopadech válečných aktivit, ale životní prostředí a příroda Ukrajiny trpí též. Na komplexní analýzy podložené úplnými a ověřenými informacemi z bojových operací o dopadech současného konfliktu …

Konference Data a životní prostředí 3

Na podzim, konkrétně 11.11.2022, připravujeme již třetí konferenci Data a životní prostředí, která se tentokrát uskuteční na Západočeské univerzitě v Plzni. Konference seznámí účastníky s problematikou optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí, již řešíme prostřednictvím projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP). V tuto chvíli si rezervujte termín v kalendáři a …

Konference Data a životní prostředí 2

Dne 31. 3. 2022, pořádáme v Brně v pořadí již druhou konferenci Data a životní prostředí, která se bude věnovat problematice optimalizace systému příjmu, validace, zpracování a reportingu dat v oblasti životního prostředí. Konference se uskuteční v CTP Czechitas House, Škrobárenská 511/3, budova A2, 3 NP, Brno – jih. Na konferenci se můžete připojit přes …

Stanovení kontaktních osob

Dle požadavků Ministerstva životního prostředí je i v letošním roce Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pověřena zpracováním publikací „Zpráva o životním prostředí ČR“, „Statistická ročenka životního prostředí ČR“ a „zpráv o životním prostředí v krajích ČR“. CENIA je dále pověřena zpracováním průběžného vyhodnocení indikátorů strategických dokumentů, např. Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s …

Spouštíme webové stránky k projektu NERP

Pro spolupracující a podpořené organizace, ale i pro širokou veřejnost, jsme spustili nové webové stránky  nerp.cenia.cz, které přiblíží informace a novinky, ale hlavně představí projekt NERP Národní environmentální reportingovou platformu. Najdete zde aktuální sdělení a zároveň i archivní informace zvláště ke konferencím, seminářům a workshopům, kam umístíme i prezentace, ke kterým se můžete kdykoliv vrátit a …