Měsíc: Únor 2022

Created with Sketch.

Stanovení kontaktních osob

Dle požadavků Ministerstva životního prostředí je i v letošním roce Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) pověřena zpracováním publikací „Zpráva o životním prostředí ČR“, „Statistická ročenka životního prostředí ČR“ a „zpráv o životním prostředí v krajích ČR“. CENIA je dále pověřena zpracováním průběžného vyhodnocení indikátorů strategických dokumentů, např. Státní politiky životního prostředí ČR 2030 s …