Měsíc: Srpen 2022

Created with Sketch.
Ukrajina

Záznam semináře Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

Od konce února jsou Ukrajina a její obyvatelé vystaveni ruské válečné agresi. Dopady válečných aktivit na životy a živobytí ukrajinského národa mají samozřejmě větší váhu než úvahy o environmentálních dopadech válečných aktivit, ale životní prostředí a příroda Ukrajiny trpí též. Na komplexní analýzy podložené úplnými a ověřenými informacemi z bojových operací o dopadech současného konfliktu …

Konference Data a životní prostředí 3

Na podzim, konkrétně 11.11.2022, připravujeme již třetí konferenci Data a životní prostředí, která se tentokrát uskuteční na Západočeské univerzitě v Plzni. Konference seznámí účastníky s problematikou optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí, již řešíme prostřednictvím projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP). V tuto chvíli si rezervujte termín v kalendáři a …