Záznam semináře Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

Created with Sketch.
Ukrajina

Záznam semináře Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

Od konce února jsou Ukrajina a její obyvatelé vystaveni ruské válečné agresi. Dopady válečných aktivit na životy a živobytí ukrajinského národa mají samozřejmě větší váhu než úvahy o environmentálních dopadech válečných aktivit, ale životní prostředí a příroda Ukrajiny trpí též. Na komplexní analýzy podložené úplnými a ověřenými informacemi z bojových operací o dopadech současného konfliktu na životní prostředí je ještě brzy, nicméně i z těchto informací lze jednoznačně dovodit, že následky války na Ukrajině pro tamní životní prostředí budou značné. Ruská válečná agrese na východě Evropy navíc představuje environmentální hrozbu i pro území mimo Ukrajinu, a to na několik příštích desetiletí. Jak konkrétně válka ovlivňuje ukrajinskou přírodu, jaké zátěže přináší tamnímu životnímu prostředí a jaké potenciálně širší a dlouhodobější důsledky může mít mimo ukrajinské území se pokusil zodpovědět seminář Válka na Ukrajině – válka proti životnímu prostředí, který jsme uspořádali ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.

Úvodní slovo pronesla Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí.

Na semináři zazněly příspěvky:

• Válka – udržitelný rozvoj naruby, Mgr. Miroslav Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí

• Radiační rizika, Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

• Chemické znečištění související s válkou, Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc., ředitel Ústavu pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

• Příroda v době válek: oběť nebo vítěz?, Ing. Michael Hošek, prezident EUROPARC Federation, jednatel INTEGRA Group

• Zdroje kontaminace prostředí na Ukrajině a důsledky válečného konfliktu, Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., emeritní profesor Masarykovy Univerzity, RECE-TOX/Czech Globe

Seminář je nyní dostupný na záznamu na našem YouTube kanálu.