NERP

Národní environmentální reportingová platforma

Created with Sketch.

O projektu

Národní environmentální reportingová platforma

Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí (NERP; 2020-2023)

Zjistit vícFAQ

 
 

Projekt Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí (NERP), CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059, je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Aktuality

Aktuální novinky a zprávy v projektu NERP 

Záznam semináře Válka proti Ukrajině – válka proti životnímu prostředí

Od konce února jsou Ukrajina a její obyvatelé vystaveni ruské válečné agresi. Dopady válečných aktivit[…]

Konference Data a životní prostředí 3

Na podzim, konkrétně 11.11.2022, připravujeme již třetí konferenci Data a životní prostředí, která se tentokrát uskuteční na[…]

Konference Data a životní prostředí 2

Dne 31. 3. 2022, pořádáme v Brně v pořadí již druhou konferenci Data a životní[…]

Pracovní skupina NERP

Společně pracujeme na posouvání environmentálního reportingu dopředu. Diskutujeme dostupné zdroje environmentálních dat a snažíme se zefektivnit jejich sběr a zpracování. Naším důležitým tématem je i publikace a šíření datových výstupů, aby byla data z oblasti životního prostředí atraktivnější pro širokou veřejnost.

Kdo se do Pracovní skupiny NERP může zapojit? Jaké výhody participace přináší? A k čemu to vlastně celé je?

Další informace o Pracovní skupině NERP

Konference, semináře a workshopy

Program chystaných akcí, informace o těch proběhlých a materiály ke stažení

Přejít

Dokumenty ke stažení

Strategie NERP, Metodika NERP, Metodika kvality nebo Memorandum o spolupráci zúčastněných organizací ke stažení.

Prohlédnout

Otevřená data

Chceme být maximálně otevření pro odborníky i pro širokou veřejnost, proto budeme naše indikátory publikovat jako otevřená data v NKOD ještě před tím, než na nás dopadne zákonná povinnost.
Chceme, aby se naše data dále využívala a aby neležela ladem, proto jsme navázali spolupráci s Národní koordinátorem otevřených dat a jsme součástí pracovní skupiny pro otevřená data Rady vlády pro informační společnost. Informace, které načerpáme budeme dále předávat spolupracujícím organizacím.

Další informace

E-learning

Tuto sekci pro Vás právě připravujeme.

Úvod do modelování procesů v BPMN

Úvodní lekce pro seznámení s grafickou metodou pro znázornění podnikových procesů ve formě diagramu, který vám jednoduchou a čitelnou formou pomůže nejenom procesy číst, ale i zapisovat. Délka kurzu je 1,5 hodiny. Kurz je pro vás zdarma a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Vizualizace dat

Základní kurz, který vám stručně představí téma vizualizace dat. V kurzu se dozvíte, jak vybrat správný graf pro vaše data, dobrou praxi při vytváření vizualizací nebo taky zajímavosti z historie vizualizace dat. Na závěr si krátce představíme různé vizualizační nástroje. Kurz trvá cca 2 hodiny a je zdarma.

Strategie a metodika NERP

Připravujeme…Datová kvalita

Připravujeme…Datové minimum

Připravujeme…Informace a dezinformace

Připravujeme…Legislativní minimum

Připravujeme…Závěrečný test

Připravujeme…