NERP

Národní environmentální reportingová platforma

Created with Sketch.

O projektu

Národní environmentální reportingová platforma

Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí (NERP; 2020-2023)

Zjistit vícFAQ

 
 

Projekt Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí (NERP), CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059, je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu.

Aktuality

Aktuální novinky a zprávy v projektu NERP 

Posterová sekce konference Data a životní prostředí 4

Zde naleznete postery, které budou vystaveny na konferenci Data a životní prostředí 4, a které[…]

Aktualizovaný videonávod pro vkládání datových sad do Dataportu

Připravili jsme pro Vás praktický videonávod pro vkládání datových sad v aplikaci Dataport. Videonávod ukazuje[…]

Kompletní program Konference Data a životní prostředí 4

Pracovní skupina NERP

Společně pracujeme na posouvání environmentálního reportingu dopředu. Diskutujeme dostupné zdroje environmentálních dat a snažíme se zefektivnit jejich sběr a zpracování. Naším důležitým tématem je i publikace a šíření datových výstupů, aby byla data z oblasti životního prostředí atraktivnější pro širokou veřejnost.

Kdo se do Pracovní skupiny NERP může zapojit? Jaké výhody participace přináší? A k čemu to vlastně celé je?

Další informace o Pracovní skupině NERP

Konference, semináře a workshopy

Program chystaných akcí, informace o těch proběhlých a materiály ke stažení

Přejít

Dokumenty ke stažení

Strategie NERP, Metodika NERP, Metodika kvality nebo Memorandum o spolupráci zúčastněných organizací ke stažení.

Prohlédnout

Otevřená data

Chceme být maximálně otevření pro odborníky i pro širokou veřejnost, proto budeme naše indikátory publikovat jako otevřená data v NKOD ještě před tím, než na nás dopadne zákonná povinnost.
Chceme, aby se naše data dále využívala a aby neležela ladem, proto jsme navázali spolupráci s Národní koordinátorem otevřených dat a jsme součástí pracovní skupiny pro otevřená data Rady vlády pro informační společnost. Informace, které načerpáme budeme dále předávat spolupracujícím organizacím.

Další informace

E-learning

Úvod do modelování procesů v BPMN

Úvodní lekce pro seznámení s grafickou metodou pro znázornění podnikových procesů ve formě diagramu, který vám jednoduchou a čitelnou formou pomůže nejenom procesy číst, ale i zapisovat. Délka kurzu je 1,5 hodiny. Kurz je pro vás zdarma a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Vizualizace dat

Základní kurz, který vám stručně představí téma vizualizace dat. V kurzu se dozvíte, jak vybrat správný graf pro vaše data, dobrou praxi při vytváření vizualizací nebo taky zajímavosti z historie vizualizace dat. Na závěr si krátce představíme různé vizualizační nástroje. Kurz trvá cca 2 hodiny a je zdarma.

Vývoj environmentálních politik

Životně důležité systémy naší planety se zhoršují a reakce lidstva vůči těmto změnám je přitom z hlediska mezinárodních závazků a národní legislativy nedostatečná. Pro pochopení současné situace je důležité si uvědomit, že současný diskurz environmentálních politik se začal utvářet již v polovině 20. století a je tedy výsledkem dlouhodobého vývoje řady summitů, usnesení a dokumentů. Tento kurz je koncipován jako časová osa významných událostí a souvisejících myšlenkových rámců v oblasti environmentálních politik.

Otevřená data

Tento kurz Vám pomůže se základní orientací nad otevřenými daty. Po jeho absolvování budete znát většinu základních pojmů a dozvíte se příklady užití otevřených dat v praxi. Kurz trvá cca 3 hodiny.

Metodika národního reportingu dat o Životním prostředí

Náhled do Metodiky národního reportingu dat o Životním prostředíj. Cílem kurzu je seznámení s pravidly pro spolupracující organizace pro sdílení dat umožňující vyšší míru automatizace a opětovného využití dat.

Datové minimum

Kurz, na kterém se seznámíte se současnými standardy zpracování a správy dat. Kurz trvá cca 2 hodiny a je zdarma.

Základy datové kvality

V kurzu se seznámíte se s datovou kvalitou, s nejčastějšími termíny, s příčinami vzniku chyb a s kroky k jejich opravě. Kurz trvá cca 3 hodiny.

Legislativa životního prostředí

Kurz nás zavede do problematiky legislativní povinnosti zveřejňování dat o životním prostředí, s legislativní rámcem Strategie NERP na úrovni ČR a vysvětluje obsah a detaily smlouvy s producenty dat

Informace a dezinformace

Jak se orientovat v záplavě informací, které se na nás neustále valí ze všech možných stran? Co je a co není pravda? Jak si informace ověřovat a který web je dezinformační?

DATAPORT

Připravili jsme pro Vás praktický videonávod pro vkládání datových sad v aplikaci Dataport. Videonávod ukazuje jednotlivé kroky a s jeho pomocí zvládnete datovou sadu jednoduše odevzdat. Naleznete zde i uživatelskou příručku pro práci v aplikaci Dataport

Závěrečný test pro podpořené osoby v rámci projektu NERP

Krátký test pro podpořené osoby  obsahuje průřez otázek ze všech dosavadních elerningových kurzů.