Setkání platformy NERP

Created with Sketch.

Setkání platformy NERP

Dne 19. 1. 2023 se v sídle České informační agentury životního prostředí uskutečnilo 1. setkání platformy NERP.

Po úvodních přednáškách byly účastníci rozděleni do tří skupin pro praktické workshopy.

V prvním workshopu byly diskutovány přístupy a postupy hodnocení vybraných indikátorů s přímými zástupci organizací.

Ve druhém workshopu jsme identifikovali hnací sily u témata mobilita přístupem STEEP+V.

Třetí workshop bylo praktickým cvičením nástroje Power BI, kdy jsme na jednoduchém příkladu vyzkoušeli vizualizaci datové sady.​