Seminář NERP 7

Created with Sketch.

Seminář NERP 7

Zveme Vás další Seminář NERP 8, který se uskuteční 6.12.2022 od 9,30 – 12,00 hod. Tematicky se zaměříme na data kvalitu a data governance. V roli přednášejících budou i zástupci společnosti O2 ITS Services, kteří se v této oblasti pohybují.

Program:

  1. Úvod do Data governance  – O2 IT Services
  2. Data governance v procesu příjmu, zpracování a reportingu dat o životním prostředí
  3. Řešení datové kvality v projektu NERP

 

Těšíme se na setkání