Pracovní skupina NERP

Created with Sketch.

Organizačně tvoří platformu (pracovní skupinu) NERP skupina zástupců organizací, jejíž posláním je dosáhnout a udržet opatření zvyšující kvalitu výstupů, odbornost a kompetence zapojených členů v oblasti environmentálního reportingu.  

Jedná se o funkčně propojený celek zástupců organizací – koordinátorů environmentálního reportingu, který je vytvořen v rámci projektu a následně udržován. Do pracovní skupiny jsou postupně zapojováni formou memoranda s konkrétním typem spolupráce zástupci subjektů z řad producentů a poskytovatelů dat, zpracovatelé dat a zástupci z cílových skupin za účelem realizace opatření zaváděných projektem NERP.  

Členové pracovní skupiny:

 1. Realizační tým NERP, a to zejména:  
 • Procesní koordinátoři NERP;  
 • Koordinátor datové kvality NERP;  
 • Odborný garant platformy NERP.  

2. Zástupci producentů a poskytovatelů dat:  

 • Koordinátor environmentálního reportingu – jedna kontaktní osoba za organizaci pro organizační zabezpečení (termíny, nové reportingové povinnosti a určení gestorů/ reportérů, změny, kvalita, …). Poskytovatelé dat se širší agendou můžou výjimečně nominovat více koordinátorů podle oblastí, u menších poskytovatelů dat se dá předpokládat zastoupení odborným pracovníkem, který se podílí na přípravě dat;  
 • Případně další osoby se zájmem o zpracování dat, nebo environmentální reporting.  

3. Tvůrci informačních výstupů (publikací, reportů, webových prezentací):  

 • Zástupci oddělení Informační podpory environmentálních politik, CENIA;  
 • Zástupci oddělení Zpracování a správy dat, CENIA.  

4. Cílové skupiny:  

 • Zástupci MŽP, jako hlavního zadavatele a uživatele výstupů;  
 • Platforma bude otevřená pro zástupce z krajské a komunální úrovně, z akademické obce a případně zástupce dalších organizací, kterých činnost se opírá o environmentální reporting a jejich zpětná vazba je zásadní pro zvyšování kvality výstupů.  

Obsah spolupráce

 • Informování o požadavcích na informační výstupy o životním prostředí a aktuálních změnách v oblasti environmentálního reportingu;  
 • Diskuze vhodných forem prezentace dat;  
 • Identifikace zdrojů dat pro nové informační potřeby;  
 • Koordinace procesů příjmu, zpracování a publikace informačních výstupů a sběr námětů pro jejich zlepšení, koordinace změn;  
 • Průběžné vyhodnocování naplňování cílů NERP;  
 • Řízení a kontrola kvality procesů.