Konference Data a životní prostředí 3

Created with Sketch.

Tentokrát jsme s naší konferencí Data a životní prostředí 3 zamířili do Plzně na půdu Západočeské univerzity, kde proběhla dne 11. 11. 2022 za podpory Fakulty Aplikovaných Věd ZČU

Součástí konference byla i soutěž posterové sekce, kde jste mohli hlasovat o nejlepší plakát. Hodnocené postery naleznete zde.

Záznam konference můžete zhlédnout na našem youtube kanále.

Ke konferenci si můžete stáhnout i sborník zde:  Sborník, Nebo se můžete podívat na jednotlivé prezentace níže.

Program konference:

BLOK 1
9.00–9.05      Úvodní slovo, Adriana Dergam
9.05–9.35      Otevřená data ve službách životního prostředí, Miroslav Havránek, ředitel CENIA
9.35–10.05    Data o životním prostředí v mediální praxi, Kateřina Mahdalová a Michal Škop, Seznam Zprávy
10.05–10.35  Data, geodata a služby pro vás , Luděk Hloušek, Jitka Faugnerová, Oddělení geoinformatiky, CENIA
10.35–11.00  Networkingová káva

BLOK 2
11.00–11.30    Monitoring dynamiky krajiny–podpora ochrany přírody a krajiny v chráněných územích Česka, Vladimír Zýka, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
11.30–12.00   Data o textilních odpadech v kontextu cirkularity, Soňa Klepek Jonášová, INCIEN
12.00–12.30  Data o životním prostředí a jejich budoucnost, Lenka Kováčová, Ministerstvo vnitra

12.30-13.30  Oběd

BLOK 3
13.30–14.00  Analýza klimatických dat pro účely zemědělství, Karel Jedlička, Fakulta aplikovaných věd, ZČU
14.00–14.30  Datové toky při zpracování evidence o zdrojích znečišťování ovzduší, Pavel Machálek, ČHMÚ
14.30–15.00  Vyhodnocení posterové sekce, diskuze a závěrečné slovo
15.00             Ukončení konference

Ke stažení