Dokumenty

Created with Sketch.

Jedním z klíčových výstupů projektu jsou dokumenty, které zde budeme zveřejňovat, a to vždy v aktuální verzi. Cílem dokumentů je vytvoření strategie a navazující prováděcí metodiky příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v rezortu životního prostředí na základě nejlepší české i mezinárodní praxe vycházející z norem a standardů přizpůsobených do prostředí CENIA za účelem vypracování celonárodní metodiky příjmu, validace a reportování dat o životním prostředí a definovat pravidla a procesy spojené s řízením kvality dat.

Součástí také bude podepsání memoranda o spolupráci při tvorbě a následného využívání jednotného systému příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad o životního prostředí mezi producenty dat o životním prostředí.