Vizualizace dat

Created with Sketch.

Základní kurz, který vám stručně představí téma vizualizace dat. V kurzu se dozvíte, jak vybrat správný graf pro vaše data, dobrou praxi při vytváření vizualizací nebo taky zajímavosti z historie vizualizace dat. Na závěr si krátce představíme různé vizualizační nástroje. Kurz je pro vás zdarma a není limitovaný. Můžete ho libovolně otevírat nebo se k němu kdykoliv vrátit. Jeho délka je cca 2 hodiny.

V prezentaci se pohybujte šipkami na klávesnici. Stačí pokud budete klikat šipkou doprava, tím projdete celou prezentací a není nutné klikat na slidy.

Odkaz na kurz v nástroji Prezi zde: Vizualizace dat

Odkaz na e-learning v PDF zde: Vizualizace dat  po jeho dokončení Vás prosíme o vyplnění krátkého testu.