Otevřená data

Created with Sketch.

S ohledem na připravovanou legislativu o otevřených datech Směrnice č. 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru a její dopad do (očekávaná novelizace) zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí jsme se v rámci projektu “Optimalizace systému příjmu, validace, zpracování a reporting datových sad v rezortu životního prostředí” zavázali poskytovat indikátory ve formátu otevřených dat. 

 Otevřená data jsou definovaná v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Důvodem pro otvírání dat je především digitalizace státní správy a otevřenost poskytovaných dat laické i odborné veřejnosti. Dále je to posilování transparentnosti veřejné správy a směrování k otevřenému vládnutí a otevřené společnosti a vytváření ekonomických příležitostí při vývoji nových aplikací a služeb. 

 Aby se data mohla dále využívat a abychom splnili podmínky pro formát otevřených dat, musí naše data být: 

 • Úplná
 • Snadno dostupná
 • Strojově čitelná
 • Používající standardy s volně dostupnou specifikací
 • Zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení
 • Dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů
 • Katalogizovaná v NKOD
 • Interoperabilní (standardizovaná)

 

Podmínky užití otevřených dat:

 • Neomezují uživatele ve způsobu jejich použití 
 • Opravňují uživatele k jejich dalšímu šíření 
 • Při dalším šíření musí mít všichni uživatelé stejná oprávnění s daty nakládat 
 • Cílem je umožnit další šíření dat pro nekomerční i komerční účely