O projektu

Created with Sketch.

Česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s řadou resortních i meziresortních organizací (např. ČHMÚ, AOPK, ČSÚ a další) zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu informačních systémů a vydává pravidelné publikace i monografie, které reagují na aktuální trendy ve vývoji životního prostředí.

Vzhledem k množství zapojených organizací je nutné napříč institucemi zajistit jednotný standard dat, ošetřit jejich vlastnictví a optimalizovat metodiku jejich sběru. Tuto problematiku řeší projekt Národní environmentální reportingová platforma NERP. NERP má za cíl optimalizaci systému příjmu, validace, zpracování a reportingu dat z oblasti životního prostředí. Mimo jiné cílí na vznik platformy poskytovatelů a zpracovatelů dat, která zabezpečí spolupráci a sdílení dat mezi spolupracujícími organizacemi – zaměří se na zabezpečení, práva použití, kvalitu a formáty dat, způsob přenosu datových sad, publikaci informací o životním prostředí a v neposlední řadě umožní efektivnější identifikaci datových zdrojů pro nové informační povinnosti.

Projekt NERP je podpořen v rámci dotačního titulu OPZ MPSV 2020–2023, výzva Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy /03_15_025/, vyhlášeno 9. 9. 2015, ukončeno 30. 6. 2023. NERP má za cíl optimalizaci systému příjmu, validace, zpracování a reportingu dat z oblasti životního prostředí. Na projektu pracuje řada specialistů a odborníků v práci s daty. Zjednodušením stávajícího systému sběru dat chceme umožnit jeho efektivnější validaci, zpracování a také reportování a vizualizaci. Jedná se o transformační projekt, který kromě jiného cílí na vznik platformy producentů a zpracovatelů dat. Ta by měla zabezpečit spolupráci a sdílení dat mezi spolupracujícími organizacemi – řeší smluvní zabezpečení, práva použití, kvalitu, formáty, způsob přenosu datových sad, publikaci informací o životním prostředí a v neposlední řadě by měla umožnit efektivnější identifikaci datových zdrojů pro nové informační povinnosti. Nemá ale suplovat nastavené procesy s definovanou governance (např. ČSÚ – Eurostat apod).