Metodika národního reportingu dat o Životním prostředí

Created with Sketch.

Náhled do Metodiky národního reportingu dat o Životním prostředí. Cílem kurzu je seznámení s pravidly pro spolupracující organizace pro sdílení dat umožňující vyšší míru automatizace a opětovného využití dat.

Odkaz na kurz v nástroji Prezi zde: Metodika národního reportingu dat o Životním prostředí

Odkaz na e-learning v PDF zde: Metodika národního reportingu dat o ŽP po jeho dokončení Vás prosíme o vyplnění krátkého testu.