Legislativa životního prostředí

Created with Sketch.

Kurz nás zavede do problematiky legislativní povinnosti zveřejňování dat o životním prostředí, s legislativní rámcem Strategie NERP na úrovni ČR a vysvětluje obsah a detaily smlouvy s producenty dat

Odkaz na kurz v nástroji Prezi zde: Legislativa životního prostředí

Odkaz na e-learning v PDF zde: Legislativa životního prostředí po jeho dokončení Vás prosíme o vyplnění krátkého testu.