Vývoj environmentálních politik

Created with Sketch.

Životně důležité systémy naší planety se zhoršují a reakce lidstva vůči těmto změnám je přitom z hlediska mezinárodních závazků a národní legislativy nedostatečná. Pro pochopení současné situace je důležité si uvědomit, že současný diskurz environmentálních politik se začal utvářet již v polovině 20. století a je tedy výsledkem dlouhodobého vývoje řady summitů, usnesení a dokumentů. Tento kurz je koncipován jako časová osa významných událostí a souvisejících myšlenkových rámců v oblasti environmentálních politik.

V prezentaci se pohybujte šipkami na klávesnici. Stačí pokud budete klikat šipkou doprava, tím projdete celou prezentací a není nutné klikat na slidy.

Odkaz na kurz v nástroji Prezi zde: Vývoj environmentálních politik

Odkaz na e-learning v PDF zde: Vývoj environmentálních politik po jeho dokončení Vás prosíme o vyplnění krátkého testu.